De volgende cookies worden gebruikt

Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden geplaatst om extra functionaliteit in te schakelen, zoals Google Maps (+ Streetview), YouTube, ShareThis (delen van pagina's via Social Media) en Twitter-feeds.

Cookies voor analytische doeleinden / verbeteren toekomstige gebruikerservaring
Met behulp van Google Analytics houden wij anonieme gebruikersstatistieken bij. Hierin kunnen wij zien welke pagina's populair zijn en welke pagina's juist dienen te worden verbeterd. Zo kunnen wij de gebruikerservaring op de langere termijn kunnen verbeteren.

Cookies voor kernfuncties
Hieronder valt o.a. de sessie-cookie, die ervoor zorgt dat de beveiliging en contactformulieren goed werken.